Plasticne kace Osečina

петак, 11. јул 2014.

Plastične kace, cisterne i plastični rezervoari

Nekada su se koristile stare drvene kace za kominu, danas njih su zamenile plastične kace kojie su mnogo lakše za održavanje, a osim toga mogu da se koriste za mnogo više stvari osim kao plastične kace za kominu. Operu se samo vodom i mogu se koristiti za druge tečne i čvrste materije.
Plastični rezervoari se koriste najviše kao rezervoari za vodu jer su lagani i nala lak način se koriste. Čisti su i svi su atestirani da se mogu koristiti za pijaću vodu. Ako imate problema sa vodom postoji i opcija kao cisterne za vodu gde možete cisternu odnosno plastični rezervoar da natovarite na prikolicu od traktora i da dovlačite ili pijaću vodu, tehničku vodi, a možete da je kotisite i za navodnjavanje.