Plasticne kace Osečina

петак, 26. август 2016.

Plasticne kace Osecina

Najpoznatije mesto i najbolje plasticne kace su iz Osečine. Tamo je i prvi počeo da se pravi ovaj proizvod koji je u potpunosti istisnuo stare drvene kace sa tržišta. Plastične kace su vrlo brzo osvojile tržište i ne samo da su se koristile za kominu, već su se počele koristiti u domaćinstvu za razne stvari, tako plastične kace koriste i za zrnaste materije, najčešće stočnu hranu, kukuruz, pšenicu i slično, ali u za sve vrste tečnosti. Domaćice su našle još niz praktičnih primena, pa u njima kisele sve svrste voća i povrća. Plasticne kace Osečina su danas nezamenjiv proizvod u našim životima i jedinstve su. Potražite i obezbedite sebi kacu na vreme, sa ili bez poklopca.

среда, 22. јун 2016.

Plasticne kace i rezervoari iz Osečine

Nekda su se koristile stare drvene kace koje su obavezno morale da stoje u mračnom, tamnom i vlažnom podrumu. Kada se otvori podrum, imao je neki specifičan miris, uvek me je podsećao na godine iza i zamišljao sam svoje pretke kako u njega sipaju voće, a kod nas su to bile najčešće šljive i džanarike (ringlov negde kažu). Vrenje je trajalo najmanje tri nedelje, a zatim bi mogla da se peče rakija. Danas nema više ni majstora da prave kace, danas su plasticne kace iz Osečine zamenile ove stare drvene kace. Proizvod po kome je Osecina poznata su kace i rezervoari iz Osečine. Tehnologija spiralnog motanja naaprivala je proizvod koji je praktično neuništiv i toje najbolje ne mora da stoji u podrumu. Kace se u stručnoj terminologiji nazivaju vertikalni plastični rezervoari, ali otvoreni vertikalni plastični rezervoari, koji se mogu po potrebi zatvoriti sa poklopcem.

понедељак, 1. фебруар 2016.

Plasticne kace

Puno je bilo raznih priča o plasticnim kacama proizvodu koji je univrzalan i koji se može koristiti i za tečne materije, ali i za zrnaste, najčešće za čuvanje stočne hrane. Za tečne materije, plasticne kace, tu je jedan jako koristan dodatak koji se ugrađuje po želji kupca, to je slavina. Izeztno dobra za kiseli kupus, kada treba da se vrši pretakanje rasola ili kaca za vino i slično. Takođe dodatak koji se dobija po želji je i poklopac koji se može rastaviti i sastaviti, odnosno skinuti i postaviti.
Da ne pominjemo da se bilo koji drugi dodatak može ugraditi bez problema.