Plasticne kace Osečina

четвртак, 18. септембар 2014.

Plastične kace za vodu i rezervoari za vodu

plasticne kace za voduPosle prethodne godine koja je bila sušna i kada su se tražili samo rezervoari za vodu, jer je bila nestašica vode, ova godina je takva da skoro niko nije tražio rezervoare za vodu. rezervoare za vodu. Plastične kace za vodu su takođe prošle godine išle kao alva, a i šljive su bile odlično rodile, pa je polivalentnost plastičnih kaca došla do izražaja, jer su plastične kace ne samo što su se koristile kao kace za vodu, već svi raspoloživi kapaciteti bili upotrebljeni kao kace za kominu.
Sem onih kojima su poplave uništile betonske bazene za vodu, pa im je bilo potrebno da ih zemene novim i odlučili su se za naše