Plasticne kace Osečina

среда, 22. јун 2016.

Plasticne kace i rezervoari iz Osečine

Nekda su se koristile stare drvene kace koje su obavezno morale da stoje u mračnom, tamnom i vlažnom podrumu. Kada se otvori podrum, imao je neki specifičan miris, uvek me je podsećao na godine iza i zamišljao sam svoje pretke kako u njega sipaju voće, a kod nas su to bile najčešće šljive i džanarike (ringlov negde kažu). Vrenje je trajalo najmanje tri nedelje, a zatim bi mogla da se peče rakija. Danas nema više ni majstora da prave kace, danas su plasticne kace iz Osečine zamenile ove stare drvene kace. Proizvod po kome je Osecina poznata su kace i rezervoari iz Osečine. Tehnologija spiralnog motanja naaprivala je proizvod koji je praktično neuništiv i toje najbolje ne mora da stoji u podrumu. Kace se u stručnoj terminologiji nazivaju vertikalni plastični rezervoari, ali otvoreni vertikalni plastični rezervoari, koji se mogu po potrebi zatvoriti sa poklopcem.