Plasticne kace Osečina

четвртак, 10. новембар 2022.

Plasticne kace za vodu

Ako još uvek nemate plasticne kace za vodu, onda je vreme da ih nabavite, ali mislim da za razliku od nekih drugih rezervoara koji se prodaju na tržištu kod nas, ali i starih drvenih kaca, jednom rečju plasticne kace su zakon.
Najbolja posuda u kojoj možete skladištiti vodu su plastične kace. Voda je u njima potpuno bezbedna, znači neće doći do njene promene. Što je još bolje i povoljnije za ove stvari plasticne kace su zgodne za rukovanje, pa ćete sa njima bez problema. Lako se mogu natovaritina trakstorske prikolice i vući do mesta kde treba da se snabdete za vodom. Postoje i poklopci za njih pa možete da obezbedite i zatvorite ih. Osim toga kace su univerzalne pa mogu da sekoriste i za druge stvari.

Dimenzije i zapremine plastične kace Na PLASTIČNE KACE je moguće ugraditi sve vrste standardnih i nestandardnih priključaka, razne nivokaze, slavine,a kace se mogu isporučivati sa poklopcem ili bez njega. U tabeli su navedene zapremine standardne izrade od 500 do 5000 litara, ali po potrebi kupaca mogu se napraviti kace i manjih i većih zapremina.


петак, 26. август 2016.

Plasticne kace Osecina

Najpoznatije mesto i najbolje plasticne kace su iz Osečine. Tamo je i prvi počeo da se pravi ovaj proizvod koji je u potpunosti istisnuo stare drvene kace sa tržišta. Plastične kace su vrlo brzo osvojile tržište i ne samo da su se koristile za kominu, već su se počele koristiti u domaćinstvu za razne stvari, tako plastične kace koriste i za zrnaste materije, najčešće stočnu hranu, kukuruz, pšenicu i slično, ali u za sve vrste tečnosti. Domaćice su našle još niz praktičnih primena, pa u njima kisele sve svrste voća i povrća. Plasticne kace Osečina su danas nezamenjiv proizvod u našim životima i jedinstve su. Potražite i obezbedite sebi kacu na vreme, sa ili bez poklopca.

среда, 22. јун 2016.

Plasticne kace i rezervoari iz Osečine

Nekda su se koristile stare drvene kace koje su obavezno morale da stoje u mračnom, tamnom i vlažnom podrumu. Kada se otvori podrum, imao je neki specifičan miris, uvek me je podsećao na godine iza i zamišljao sam svoje pretke kako u njega sipaju voće, a kod nas su to bile najčešće šljive i džanarike (ringlov negde kažu). Vrenje je trajalo najmanje tri nedelje, a zatim bi mogla da se peče rakija. Danas nema više ni majstora da prave kace, danas su plasticne kace iz Osečine zamenile ove stare drvene kace. Proizvod po kome je Osecina poznata su kace i rezervoari iz Osečine. Tehnologija spiralnog motanja naaprivala je proizvod koji je praktično neuništiv i toje najbolje ne mora da stoji u podrumu. Kace se u stručnoj terminologiji nazivaju vertikalni plastični rezervoari, ali otvoreni vertikalni plastični rezervoari, koji se mogu po potrebi zatvoriti sa poklopcem.